นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


10 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย


นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง, ครูสมพงษ์ กันชนะ, ครูณรงค์ พงษ์สุวรรณ

นำนักกีฬาซอฟท์บอล โรงเรียนแม่จริม เข้าขอพรจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่จริม พร้อมรับโอวาทก่อนเดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแม่จริม ขอส่งกำลังใจให้โค้ช และนักกีฬาทุกคนครับ
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz