หน้าแรก    

นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

พันธกิจ/เป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะกรรมการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Web Site ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุุ่่มบริหารกิจการนักเรียน

Web Site ครู...click

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
นายจักรกฤษณ์ พรมไชย
ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์): หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น: ม.2/3

;
นางสาวสุมาริน อัง
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์): ครูประจำชั้น ม.1/3
นายอลังการ มาลาคำ
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์): ครูประจำชั้น ม.3/1

 
นางสาวกรีญาภัค ยอดยา
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์): ครูประจำชั้น: ม.3/2

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maechariml.ac.th :Webmaster