นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


8 สิงหาคม 2566 โดย ครูพวงผกา ไชยชนะ

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ ครูสมพงษ์ กันชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นำนักกีฬาซอฟท์บอลของโรงเรียนแม่จริม เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกซ้อมกีฬาซอฟท์บอลประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม โดยมีนายสัญลักษณ์ พิพัฒน์ภิญโญ วิทยากรจากสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย มาดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักกีฬาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2566 ต่อไป
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz