นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


7 สิงหาคม 2566 โดย ครูพวงผกา ไชยชนะ


โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี กับ วงดนตรีสากลโรงเรียนแม่จริม วง MR.Band 4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดวงดนตรีสากล ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023
🔴ผู้อำนวยการฝึกซ้อม:
นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
🟢 ครูผู้ฝึกซ้อม และครูผู้ช่วยควบคุมวง :
ครูพันนิตา วงษารัฐ,ครูเทพทัต ไชยศิลป์
🟢 วง MR.Band 4 :
1.นายศรัญยู พานสอน ชั้น ม. 6/2
2.นายณัฐชานนท์ นันภิวงค์ ชั้น ม. 6/2
3.นายชินภัทร กุลเทพรม ชั้น ม. 6/2
4.นายนันทภพ กันทะรักษา ชั้น ม. 6/1
5.นางสาวจิรภิญญา ตระกูลไมตรีจิต ชั้น ม. 6/1
6.นางสาวกมลพรรณ แคว้งอินทร์ ชั้น ม. 5/2
7.นายพัชรพล พงศ์ศิรกิจติ ชั้น ม.4/1
8.นางสาวเจนจิรา ไชยภาคย์พิบูณร์ ชั้น ม.4/2
9.ดญ.ริสา คีรีวิริยะ ชั้น ม.3/2
10.ดญ.วรัญญา แซ่วท้อ ชั้น ม.3/2
11.ดญ.สุนันทา อินต๊ะภา ชั้น ม.3/3
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz