นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


18 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ ครูเบญจวรรณ ชัยธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ผลการแข่งขัน โรงเรียนแม่จริม เป็นที่ 1 ของสาย และเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันวันที่ 31 ส.ค. 2566 ต่อไป ร่วมให้กำลังใจ ภาพบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ https://fb.watch/mvXzaHHU3f/
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz