โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน


อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ๒๒-๒๓ มี.ค 57 โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


โรงเรียนแม่จริมร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนแม่จริมร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค 57 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน


เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ชื่อผู้ประเมิน นายกันต์กฤช ไชยโพธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2555

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่จริม 23-25 ม.ค 2557


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่จริม 23-25 ม.ค 2557

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่จริม 23-25 ม.ค 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

กิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2557


กิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2557

กิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนแม่จริม จ.น่าน

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมจักทอดผ้าป่าสามัคคี 7 มกราคม 2557


โรงเรียนแม่จริมจักทอดผ้าป่าสามัคคี 7 มกราคม 2557

โรงเรียนแม่จริมจักทอดผ้าป่าสามัคคี 7 มกราคม 2557 เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่จริม

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 27 ธันวาคม 2556


โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 27 ธันวาคม 2556

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 27 ธันวาคม 2556

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่จริมเป็นตัวแทน อำเภอแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่จริมเป็นตัวแทน อำเภอแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่จริมเป็นตัวแทน อำเภอแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่ง..ระดับเยาวชน..ในงานกาชาดจังหวัดน่าน..18..ธ.ค.56

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด