โรงเรียนแม่จริมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม ๓๗


โรงเรียนแม่จริมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม ๓๗

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ชาวประชาเป็นสุข


โรงเรียนแม่จริมเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ชาวประชาเป็นสุข

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

นักเรียนองค์กรนักเรียนโรงเรียนแม่จริมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์


นักเรียนองค์กรนักเรียนโรงเรียนแม่จริมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูศิลปะหรือครูนาฏศิลป์


โรงเรียนแม่จริม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูศิลปะหรือครูนาฏศิลป์

โรงเรียนแม่จริม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูศิลปะหรือครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ โรงเรียนแม่จริม โทร.054769057 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค 2557 เป็นต้นไป

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ในวันที่ 20-22 มิ.ย 2557


โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ในวันที่ 20-22 มิ.ย 2557

โรงเรียนแม่จริมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ในวันที่ 20-22 มิ.ย 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมพร้อมกับอำเภอแม่จริม สำรวจฝายครั้งที่ 1 ปี 2557


โรงเรียนแม่จริมพร้อมกับอำเภอแม่จริม สำรวจฝายครั้งที่ 1 ปี 2557

โรงเรียนแม่จริมพร้อมกับอำเภอแม่จริม สำรวจฝายครั้งที่ 1 ปี 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557


ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิ.ย 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนแม่จริมเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8 มิถุนายน 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแม่จริมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด

อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน


อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

อบรมเชิงปฏบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ๒๒-๒๓ มี.ค 57 โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รูปกิจกรรม


ดูภาพทั้งหมด