โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางวิโยภา ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน


รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางวิโยภา ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

2018-06-30 10:36:21 น.

4.0 ดาว