โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ผลงานทางวิชาการ นายเกรียงไกร ไชยภักษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิจของพืช รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก >> javascript:nicTemp(); <<

2018-05-18 11:28:34 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ