โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


ตามที่ทางโรงเรียนแม่จริม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้ประกาศ                เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา โดยได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรียนแม่จริม โดยเรียงตามลำดับ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญา ในเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่จริม

2020-06-08 09:52:58 น.

4.0 ดาว