โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
***ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวข้างต้นมาแสดงตนหน้าห้องสอบภายในเวลา 08.30 น. ของวันศุกร์  ที่  5 มิถุนายน 2563  ทั้งนี้ ถ้าผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว 
https://drive.google.com/file/d/1L-P5ZR3Kujj9UFm8Lj0V3u78GT8CRiok/view?usp=sharing

2020-05-22 11:20:38 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ