โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ***หมายเหตุ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสแกน QR CODE เข้าไลน์กลุ่มในระดับห้องเรียนของตัวเอง เพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากครูที่ปรึกษาประจำชั้น  https://drive.google.com/file/d/1fI5P9zTbY-0BCPQCEbjmN7vEzHxSzIpN/view?usp=sharing

2020-05-14 12:55:49 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ