โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและโทรยืนยันการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแม่จริม ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. -16.30 น  หมายเลขโทรศัพท์ 054-769057 และ 09-0674-9238

2020-05-01 13:52:37 น.

4.0 ดาว