โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อกลางคัน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6


นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเรียนต่อกลางคันโรงเรียนแม่จริม ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2563  สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าเรียนกลางคันได้ตาม LInk ที่ได้แนบมานี้ >>

2020-05-01 12:53:25 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ