โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยนางอนุศรา   อินต๊ะภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2019-08-01 16:12:33 น.

4.0 ดาว