โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี START


แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี START โดย นางสาวกนกวรรณ  จัดสอน ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่จริม

2019-07-31 16:40:29 น.

4.0 ดาว