โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์     เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2018-07-03 11:11:33 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ