โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์(EQ) โดยใช้เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) โดยใช้เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนแม่จริม  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน

2018-06-30 10:31:57 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ