โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จ.น่าน


รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จำนวนจริง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2018-06-28 14:35:11 น.

4.0 ดาว