โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

Download

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 Download 21 กันยายน 2563 เวลา 22:58
2 มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน Download 21 กันยายน 2563 เวลา 22:57
3 เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Download 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:15
4 รายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ Download 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44
5 ฝ่ายกิจการนักเรียน Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
6 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Download 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:46
7 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
8 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:12
9 ฝ่ายบริหารงานบุคคล Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:14
10 การศึกษาค้นคว้าอิสะ IS Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:19
11 กิจกรรมโฮมรูม Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:54
12 SDQ Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:49
13 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:48
14 แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32
15 ไฟล์ข้อมูลเขียนโครงการ Download 12 มกราคม 2560 เวลา 15:58