โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปี่ที่ 89 ในวันที่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

2016-11-22 11:50:55 น.

4.0 ดาว