โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2559


ทางโรงเรียนแม่จริม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดน่าน

2016-11-22 09:59:38 น.

4.0 ดาว