โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 1 มิถุนายน 2559


วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่จริมร่วมกับหน่วยป้องกันไฟป่าอำเภอแม่จริม จัดกิจกรรมการปลูกป่าและการสร้างแนวกันไฟ รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนแม่จริม

2016-11-01 16:03:54 น.

4.0 ดาว