โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนแม่จริม ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม 

2015-06-03 09:39:58 น.

4.0 ดาว