โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : พิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  กำหนดให้มีพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนแม่จริม จ.น่าน
โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เป็นประธาน นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบ

2015-04-24 12:30:00 น.

4.0 ดาว