โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

สพม. 37 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่บูรณาการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ

วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ครูแห่งชาติ

โรงเรียนแม่จริมมีโอกาสต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่จริม วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ นางสาวพวงพยอม ถึงสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแม่จริม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค 2557

โรงเรียนแม่จริมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม ๓๗

โรงเรียนแม่จริมเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ชาวประชาเป็นสุข

นักเรียนองค์กรนักเรียนโรงเรียนแม่จริมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์

โรงเรียนแม่จริมพร้อมกับอำเภอแม่จริม สำรวจฝายครั้งที่ 1 ปี 2557

คณะ คสช ชี้แจงงานให้นักเรียน ครู โรงเรียนแม่จริม

ลานทำลานวิถีไทย ศาสนสถานวัดนาคา มอบลูกปลาให้โรงเรียนแม่จริม

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 27 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 14 กรกฎาคม 2559

เลี้ยงส่งครูบรรเลงครูอัศวินและรองกันต์กฤช 12 กรกฎาคม 2559

ประเมินโครงการขยะ 7 กรกฎาคม 2559

ธรรมม่วนใจ๋และมอบเกียรติบัตรนักธรรม 5 กรกฎาคม 2559

ปลูกป่ากับสถาบันการจัดการแห่งแปซิฟิก 3 กรกฎาคม 2559

ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 1กรกฎาคม 2559

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1 กรกฎาคม 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตฯ

หมอบเหรียญรางวัลให้แแก่นักกีฑาของโรงเรียน 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2559

สร้างฝายถวายพ่อหลวง

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 แสดงความยินดีกับนายกันต์กฤช ไชยโพธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วน้ำ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

17 มิถุนายน 2559 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน มอบทุนการศึกษา

16 มิถุนายน 2559 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่จริม

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่จริมดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

วันที่ 27 พ.ค. 2559 คระครูจากโรงเรียนพระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่านผู้อำนวยการสุรินทร์ อินทุสุต มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนหอพักโรงเรียนแม่จริม เพื่อคลายหนาวในช่วงมรสุมฤดูหนาว

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนแม่จริมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย

โรงเรียนแม่จริมร่วมกับชาวบ้านสร้างฝาย ต.หนองแดง

คณะครูและผู้ใหญ่บ้านรวมกันสำรวจฝาย ต.แม่จริม

การประชุมเเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแม่จริม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค 2557

ลานทำลานวิถีไทย ศาสนสถานวัดนาคา มอบลูกปลาให้โรงเรียนแม่จริม

แนะนำวีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน